Zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał polecenie rozpoczęcia budowy bloku o mocy 1000 MW