Amazon wprowadził specjalny program dla podwładnych, którym grozi zwolnienie