Tak drogo nie było od blisko 10-ciu lat. Ceny mieszkań żywiołowo rosną