Prezes firmy wartej dziesiątki milionów wszystkie spotkania rozpoczyna od minuty ciszy