Lidl jak i również polskie rolnictwo. Przedstawił listę swoich "bohaterów"